Teknik Bilgiler

Viskozite Nedir?

Viskozite, sıvı ya da gaz halindeki bir akışkanın biçim değişikliğine karşı gösterdiği dirençtir. Bir başka deyişle, sıvı ya da gaz halindeki bir akışkanın bir bölümünün hemen yanındaki bir bölüme göre yer değiştirmesine karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Dilimizde  akmazlık olarak da adlandırılır. Viskozite kuvvet ile zamanın çarpımının alana bölümüdür. Bu yüzden viskozite birimi, N.sn / metrekare’dir. Daha basit bir anlatımla viskozite, akışa ya da biçim değişikliğine karşı koymama özelliği demek olan akışkanlığın tersidir. Örneğin, akışa direnç gösteren zeytinyağının viskozitesi suyun vizkozitesinden büyükse, suyun akışkanlığı da zeytinyağının akışkanlığından büyüktür. Viskozite, bir akışkanın harekete zorlanan bölümü, bitişik bölümlerini de kendisiyle birlikte sürükleyeceğinden moleküller arasındaki iç sürtünme olarak da düşünülebilir. Böyle bir sürtünme, akışkan içindeki hız farklılıklarının oluşmasını engeller. ...

Airmix Püskürtme Teknolojisi

• Konvansiyonel (Havalı) ve Airless (Havasız) teknolojilerin birleşmesinden oluşan Airmix püskürtme teknolojisi, her iki teknolojinin de avantajlarını içermektedir. • Yüksek basınç ile gelen sıvının hava takviyesi ile birlikte daha fazla atomize olmasıdır. • Tüm dünyada birçok endüstride kullanılan Airmix püskürtme teknolojisi,  yüksek kalitede son katın zorunlu olduğu alanlarda tercih edilmektedir.

Boya Tabancası Nasıl Temizlenir?

Boya tabancasının boya geçen kısımlarından su bazlı boyaları temizlemek için su, solvent bazlı boyaları temizlemek için tiner geçirilmelidir.Tabancanın uç kısmında yer alan hava şapkasının delikleri tinere yatırılmalı, daha sonra hava ile temizlenmelidir.Hava şapkasının deliklerine herhangi bir cisim sokulmamalıdır.Tabancanın tamamı temizlik için solvente sokulmamalıdır.Tabancanın tamamı tinere sokulursa,  sızdırmazlık ekipmanlarına zarar verebilir ve tabancanın hava kaçırmasına sebeb olabilir.

Kalıp ayrıcı yağlar ne amaçla kullanılırlar ?

Metal kalıplardan malzemenin temiz ve kolayca ayrılması, malzemenin kalıba yapışmaması, kalıbın zarar görmemesi amacı ile pür olarak kullanılan yağlardır. Uygulama yöntemi ve oluşturulan ayırıcı film kalınlığı ürünün yüzey kalitesini önemli ölçüde etkilediğinden ince ve homojen bir film tabakası oluşturabilmek için DERMİX JAGUAR PLUS otomatik kalıp ayırıcı püskürtme tabancasını kullanabilirsiniz.

Chemosil nedir ?

Kauçuk ve metalin vulkanizasyon aşamasında yapışmasını sağlayan özel bir kimyasaldır. Bu kimyasalın metal üzerine püskürtülmesinde DERMİX JAGUAR PLUS model otomatik püskürtme tabancası kullanılmaktadır. Tabancanın üzerindeki hassas hava ayarı ile istenilen atomize sağlanabilmekedir. Ayrıca çok düşük basınçlarda püskürtme yapabilmektedir.

Postforming nedir ?

Laminat malzemenin en büyük özelliği ısı transferi yöntemi ile şekillendirilebilme olanağının olmasıdır. Buna da teknik olarak postforming denilmektedir. DERMİX JAGUAR PLUS model otomatik tutkal püskürtme tabancası, postforming makinalarında tutkal püskürtme işlemini gerçekleştiren püskürtme tabancasıdır.